ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

Από την δεκαετία του `70 ο Βαρλάμης μελετούσε την Σαντορίνη με ένα σφαιρικό τρόπο. Τον ενδιέφερε η αρχιτεκτονική του νησιού αλλά και η κοινωνική οργάνωση και το ιστορικό υπόβαθρο του τόπου.

Το 1995 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Med Campus, ο Βαρλάμης ανακήρυξε την Σαντορίνη ως πρότυπο μοντέλο οικολογικής αρχιτεκτονικής. Αυτό στάθηκε και η αφορμή να συγκεντρώσουμε υλικό από τις μελέτες και τις έρευνές του και να γίνει η έκδοση “ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ”.

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται ένα μικρό μέρος της συνολικής εργασίας του Βαρλάμη, που όμως είναι αρκετό για να διαπιστώσει κανείς το βάθος και την ποιότητα της και το ότι μεταφέρει πληροφορίες από τα πολιτιστικά, κοινωνικά και αρχιτεκτονικά δεδομένα του νησιού, ως παραδειγματικές λύσεις στα πολεοδομικά προβλήματα των σημερινών μεγαλουπόλεων.

Είναι ένα βιβλίο που δίνει ουσιαστικές πληροφορίες σε όσους ενδιαφέρονται για το νησί και δεν χρειάζεται να είναι κάποιος αρχιτέκτονας για να μπορεί να το διαβάσει.

Το βιβλίο έκανε τρεις επανεκδόσεις και μεταφράστηκε στα αγγλικά, και στα γερμανικά.

ο ίδιος γράφει..

…αυτό που κάνει την αρχιτεκτονική της Σαντορίνης τόσο συναρπαστική είναι η διαρκής παρουσία μιας, σχεδόν αδιάκοπης εξέλιξης, που οι εκδηλώσεις της μπορούν να ανιχνευτούν στην πορεία των αιώνων. Παρόλο που κατ` επανάληψη η Σαντορίνη σείεται από ηφαιστειακές δυνάμεις, το νησί αυτό στο Αιγαίο διατήρησε όλες τις φάσεις της εξέλιξης της ανθρώπινης κατοικίας από την προϊστορία ως τα σήμερα. Από αυτή την αυτοτελή και συγχρόνως πολύμορφη διάγνωση, αντλούμε πολύτιμες πληροφορίες για την κατανόηση της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής. Η έρευνά μας μπορεί έτσι να διεισδύσει στις πιο ακραίες και πολύπλοκες μορφές οργάνωσης. Βλέπουμε πως εξελίσσεται η αρχιτεκτονική, από την χρησιμοποίηση των φυσικών σπηλαίων σε μία αυτόνομη παρουσίασή της. Σε πολλά σημεία αυτή η εξέλιξη μοιάζει με τις φάσεις της εμβρυακής εξέλιξης του ανθρώπου….

Ε. Βαρλάμης