ΒΕΡΟΙΑ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Στο βιβλίο της «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ» ο Βαρλάμης ξεκινά από τον εντοπισμό και τη συνειδητοποίηση της καταχρηστικής μεταχείρησης ενός ιστορικού και λατρευτικού μνημείου της Βέροιας, την Εκκλησία του Χριστού και αναδεικνύει τις συνέπειες για τους κατοίκους και την επίδραση που έχει στο μέλλον της πόλης και την εξέλιξή της.

Ο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας και ζωγράφος με εφόδια την αγάπη και το ενδιαφέρον για τη γενέτειρά του, τη βαθιά του πίστη, την εξαιρετική του επιστημονική μόρφωση και την καλλιτεχνική του ευαισθησία χρησιμοποιεί πληροφορίες και στοιχεία από τη προϊστορία, που αναφέρονται στην ίδρυση μιας πόλης και επικεντρώνεται στις συνέπειες της καταστροφής της δημοκρατικής, κοινωνικής και πολεοδομικής οργάνωσης, αλλά και στην ανικανότητα των σημερινών πόλεων να υποστηρίξουν και να αναδείξουν προσωπικότητες, με αποτέλεσμα, ιδιαίτερα η νεολαία με τη δημιουργική της ορμή, να οδηγείται απροστάτευτη στην άκριτη αποδοχή και ενσωμάτωση ξενόφερτων αξιών που κάνουν εύκολη την αδρανοποίηση και τη χειραγώγησή της.

Με τη σφαιρική του ματιά όχι μόνο εντοπίζει τα προβλήματα και τις παραμορφώσεις αλλά συγχρόνως προτείνει και εναλλακτικές πρακτικές λύσεις που μπορούν να ανανεώσουν τη σχέση των κατοίκων με την πόλη τους, να τους ξαναδώσουν σύνδεση και ταύτιση και έτσι να μπορέσουν να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις που οδήγησαν στη χαλάρωση των κοινωνικών αξιών, στη θεοποίηση της καταναλωτικής δυνατότητας και του γρήγορου κέρδους και εν τέλει στην ανεύθυνη και ανώνυμη παρουσία των ανθρώπων στον πολιτειακό χώρο.