Έπιπλα & Αντικείμενα του Βαρλάμη

ο ίδιος γράφει..

Και το 1993 στην εμπορική έκθεση της Ν. Υόρκης μίλησε για τον «Υγιεινό σχεδιασμό» δηλαδή για προϊόντα που χαρακτηρίζονται από την ενεργητική δράση των χρηστών και ο σχεδιασμός τους δεν είναι διανοητικός, αλλά διαισθησιακός και φυσικός. Αυτά τα προϊόντα δεν δίνουν έμφαση μόνο στο οπτικό επίπεδο, αλλά επίσης έχουν σκοπό να αφυπνίσουν και να ενεργοποιήσουν και άλλες βαθύτερες ανθρώπινες αισθήσεις του σώματος και του δέρματος όπως την αίσθηση της αφής.

…στην Ελλάδα πιστεύω ότι αυτό που έχει περισσότερο σημασία είναι να εντοπίσουμε εκείνα τα πηγαία σημεία, ή τις πηγαίες βάσεις που θα μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε έργα και αντικείμενα σε όλους τους τομείς τα οποία δεν θα είναι πλέον αναγκασμένα να εισαχθούν σε άλλους πολιτισμούς ή σε άλλες παραμέτρους δηλαδή δεν θα είναι πλέον σε σύγκριση ούτε της Γερμανίας, ούτε της Γαλλίας, ούτε της Αγγλίας με την έννοια ότι θα έχουν αυτή την αυτούσια και γηγενή έκφραση που οπωσδήποτε είναι απαραίτητη για να εμφανιστεί σήμερα στην αγορά και στο εμπόριο και την κοινωνία, να εμφανιστούν ιδέες και αντικείμενα που θα δώσουν έναν άλλον ερεθισμό, έναν ερεθισμό ή μια σχέση που θα κατευθύνεται στον σχεδιασμό του 21ου αιώνα.

Ε. Βαρλάμης
Το 1995 σε ομιλία του στο Σύνδεσμο Βιομηχάνων Β. Ελλάδος.